Een belangrijk aspect voor opdrachtgevers is de continuïteit en de flexibiliteit van de opdrachtnemer en daarmee de ondersteuning waar zij recht op heeft. Rovalco Automatisering is zich hier terdege van bewust. Om de continuïteit van haar opdrachtgevers te waarborgen is een samenwerking gezocht met gelijksoortige bedrijven en bedrijven met specifieke kennis. Daarbij wordt afstand niet als bezwaar gezien omdat tegenwoordig heel veel vormen van ondersteuning mogelijk is waarbij het niet noodzakelijk is om fysiek op locatie van de klant aanwezig te zijn. De samenwerking met andere partijen wordt naar buiten gebracht onder de naam SitPro, wat staat voor Samenwerkende IT PROfessionals. Naast Rovalco Automatisering zijn ook de volgende bedrijven aangesloten bij SitPro: